Du får flere og bedre handlemuligheder
ved at anvende flere perspektiver!


Introduktion

 

Hver eneste dag står du overfor en lang række forretningsmæssige valg, der i et eller andet omfang får betydning for det resultat der genereres. Vi tror på, at du ved at anskue den samme problemstilling fra flere perspektiver, vil opleve en langt større handlefrihed.

Baggrunden er, at der bag vores valg ligger en analyse (bevidst eller ubevidst) af de forskellige handlemuligheder en konkret situation byder på. Imidlertid er vores opfattelse af handlemulighederne baseret på en række præmisser, der gør forskellige handlinger mulige, imens andre handlinger er umulige – med andre ord konstrueres verden i betydning gennem den måde vi opfatter og tænker om den.

Vi i Axellerators interesserer os for dette fænomen, fordi konstruktionen af handlemuligheder, bestemmer hvilket muligt udfald vi kan få. Grundlæggende tror vi på at et problem skal løses med en anden tænkning end det er skabt – derfor fokuserer vi på at anvende forskellige perspektiver til at forløse dit menneskelige og forretningsmæssige potentiale.

Om Axellerators ApS

 

Vores ambition er at ”sætte nye standarder for, hvordan kommercielle organisationer opnår forretningsmæssig succes”

Ideen til konsulentforretningen er vokset frem fra et dybtfølt ønske om at forandre ”mere af det samme”-tankegangen. Målet er, at opbygge en konsulentforretning, hvor anvendelsen af teorier og metoder sker stringent og refleksivt, i forsøget på at opnå et forøget handlerepertoire.

Ved at give medarbejdere og ledere adgang til flere perspektiver, vil mængden af handlemuligheder øges. Dette åbner op for langt bedre beslutninger, og bedre resultater hos vore kunder.

Vi arbejder sammen med nogle af Danmarks største og mest succesfulde virksomheder.